język angielski język niemiecki

Kredyt na innowacje technologiczne.

  Do 31 grudnia 2020 roku można aplikować z projektami dotyczącymi wdrożenia do produkcji znacząco ulepszonego lub zupełnie nowego produktu. Dofinansowaniu podlega kredyt technologiczny...

więcej »

Bon na innowację

  Uruchomiono ostatnią rundę naboru wniosków do konkursu pt. „Bon na innowacje – etap usługowy” organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dofinansowaniu podlegają...

więcej »

Internacjonalizacja MŚP

  Trwa nabór wniosków na projekty dotyczące wsparcia internacjonalizacji MŚP z makroregionu Polski Wschodniej. Przyszli eksporterzy będą mogli liczyć na 85% dofinansowania do kosztów...

więcej »