język angielski język niemiecki

Aktualności

25 marca 2021Internacjonalizacja MŚP z Polski Wschodniej

PARP przeznacza 50 milionów złotych na wsparcie eksportu MŚP funkcjonujących na terenie Polski Wschodniej. Konkurs odbędzie się w ramach jednej rundy. Nabór potrwa od 7 kwietnia do 27 maja 2021 roku. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 800 000 złotych przy 85% dofinansowaniu projektu.


Więcej informacji u naszych konsultantów oraz na stronie...

więcej »