język angielski język niemiecki

Kolejna umowa o PPP

Z przyjemnością informujemy, że w poniedziałek 2 grudnia w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno podpisano umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym na budowę i eksploatację boiska piłkarskiego z pneumatycznym zadaszeniem. W procedurze wyboru partnera prywatnego Gmina Piaseczno wspierana była przez prawników naszej kancelarii w osobach Michała Liżewskiego i Rafała Cieślaka. Więcej informacji na temat projektu w zakładce „Media” oraz na stronie www.piaseczno.eu