język angielski język niemiecki

KDG wyróżnione w konkursie BUDOWNICZY POLSKIEGO SPORTU 2013

Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz otrzymała nagrodę w kategorii FIRMA NA MEDAL, która przyznawana jest w ramach konkursu BUDOWNICZY POLSKIEGO SPORTU. Wyróżnienie zostało przyznane Kancelarii za usługi i profesjonalne doradztwo, głównie dla samorządów, w zakresie możliwości finansowania inwestycji sportowo-rekreacyjnych. W szczególności zwrócono uwagę na projekty inwestycyjne dofinansowane z funduszy UE i środków krajowych mające na celu modernizację obiektów sportowych oraz coraz szybciej rozwijające się przedsięwzięcia realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Konkurs organizowany przez Klub Sportowa Polska w ramach programu "Sportowa Polska" odbywa się od 1999 r. Od tego czasu niezmiennie patronują mu najważniejsze instytucje związane z rozwojem polskiego sportu, m.in. Polski Komitet Olimpijski, Polski Związek Piłki Nożnej, Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz marszałkowie województw.
Obok KDG wśród zwycięzców znalazły się m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Stadion Miejski Cracovia w Krakowie i firma Budimex.

Dziękujemy za docenienie naszej działalności!