język angielski język niemiecki

Modernizacja szpitala w PPP

Kancelaria realizuje kolejny projekt doradczy dotyczący rozbudowy, modernizacji i restrukturyzacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim. Kancelaria, jako doradca prawny, wspiera w tym zakresie konsorcjum złożone z firm; Collect Consulting S.A. i Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Warto przypomnieć, że jeden z pierwszych projektów PPP w ochronie zdrowia, obsługiwany kompleksowo przez Kancelarię Doradztwa Gospodarczego, znajduje się obecnie w fazie operacyjnej – efekty jego realizacji można zobaczyć tutaj:
http://www.son.net.pl/oddzialy/4-zaklad-opiekunczo-leczniczy-psychiatryczny-w-kobylnicy