język angielski język niemiecki

Artykuły

Możliwości pozyskania środków finansowych na digitalizację bibliotek z funduszy unijnych" - referat na seminarium „Cyfrowy świat bibliotek – problemy techniczne, prawne, wdrożeniowe

Rafał Cieślak, Jan Kordasiewicz, Warszawa, 18 I 2006 r.

Partnerstwo publiczno-prywatne w ochronie zdrowia cz. I

Rafał Cieślak, Dom Wydawniczy ABC, Serwis Prawo i Zdrowie, V 2006 r.

Partnerstwo publiczno-prywatne w ochronie zdrowia cz. II

Rafał Cieślak, Dom Wydawniczy ABC, Serwis Prawo i Zdrowie, V 2006 r.

EU funds for investments in environmental protection

V International Students' Workshop on Landscape Architecture and Regional Planning - Rafał Cieślak, Tuczno, 29.IV-03.V 2006 r.

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej – wykorzystanie w służbie zdrowia

Rafał Cieślak, Dom Wydawniczy ABC, Serwis Prawo i Zdrowie, II 2005 r.

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej – status prawny beneficjenta, procedura apli

Rafał Cieślak, Dom Wydawniczy ABC, Serwis Prawo i Zdrowie, III 2005 r.

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej – umowa o dofinansowanie projektu

Rafał Cieślak, Dom Wydawniczy ABC, Serwis Prawo i Zdrowie, IV 2005 r.

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej – procedura udzielania zamówień publicznych

Rafał Cieślak, Dom Wydawniczy ABC, Serwis Prawo i Zdrowie, IV 2005 r.

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej dla mikroprzedsiębiorstw

Rafał Cieślak, Dom Wydawniczy ABC, Serwis Prawo i Zdrowie, VIII 2005 r.

Procedura aplikowania o środki na współfinansowanie projektów z funduszy strukturalnych na przykładzie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Rafał Cieślak, opracowanie dla Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach Służby Przygotowawczej w Służbie Cywilnej, 2005 r.