język angielski język niemiecki

Nie wszystko stracone dla PPP

Grudniowe rozporządzenie ministra finansów, nakładające na samorządy dodatkowy obowiązek wliczania do zadłużenia zobowiązania z umów w PPP, nie musi blokować inwestycji w tej formule - informuje Puls Biznesu. "Jednym ze sposobów dla samorządów jest "ucieczka" w spółki komunalne, których zadłużenia nie wlicza się do limitu zadłużenia podmiotów publicznych. Spodziewam się także, że większą popularnością będzie się cieszyć PPP w trybie koncesji na usługi i roboty budowlane (...)" - mówi dr Rafał Cieślak z KDG.