język angielski język niemiecki

W związku z ogłoszonym terminem naboru wniosków w ramach Priorytetu 2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, wspólnie z firmą Balance Education zorganizowaliśmy kolejne praktyczne szkolenie na temat zasad i możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektów inwestycyjnych mających na celu rozwój badawczej infrastruktury jednostek naukowych. Szkolenie poprowadził wspólnik kancelarii Jan Kordasiewicz. Wszystkie podmioty zainteresowane ubieganiem się o dotacje w ramach tego programu, zapraszamy do współpracy.