język angielski język niemiecki

Fundusze europejskie - 2020

 
Szanowni Państwo,


Pragniemy poinformować o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na :


1. Zakup środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych, zakup prac budowlanych i remontowych oraz usług doradczych.  Konkurs "Kredyt na innowacje technologiczne" organizowany przez PARP z terminem składania wniosków do 31 grudnia 2020r. Dofinansowanie do 70% w ramach pomocy regionalnej.


2. Realizację prac badawczo-rozwojowych (wraz ze stworzeniem prototypu) nad opracowaniem nowego produktu/usługi. Konkurs "Szybka ścieżka" organizowany przez NCBiR z terminem składania wniosków do 14 września 2020r. Dofinansowanie do 80% w ramach pomocy publicznej.


3. Zakup od akredytowanej instytucji usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowanie nowego wyrobu. Konkurs Bon na innowację organizowany przez PARP z terminem składania wniosków do 30 września 2020. Dofinansowanie do 85% w ramach pomocy de minimis. 


Skontaktuj się i umów się na konsultacje Twojego projektu.
Mariusz Balcerzak
Tel. + 48 535 742 144
C&K Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. Sp. k
Ul. Jana Pawła II 11 lok. 404