język angielski język niemiecki

Przekształcenie spółki


Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 lutego 2019 r. nastąpiło przekształcenie naszej spółki w spółkę pod firmą: C&K Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (dawniej: Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz spółka jawna). Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. W konsekwencji, prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez spółkę Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz spółka jawna z siedzibą w Warszawie z dniem przekształcenia przejęła spółka C&K Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie i będzie je wykonywać w sposób dotychczasowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie umowami.