język angielski język niemiecki

Speed uppp Poland!

Już 5 grudnia 2018 r. w Warszawie odbędzie się pierwsza konferencja o rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego po wyborach samorządowych: III edycja „Speed uppp Poland”. Intencją tegorocznej edycji konferencji jest wskazanie rynkowi możliwości realizacji projektów „antysmogowych” we współpracy pomiędzy sektorem publicznym oraz prywatnym, w szczególności w formule ppp lub pokrewnej. Sam projekt konferencyjny składał się będzie z 3 debat eksperckich:

1. W panelu #CzystePowietrze skupimy się na pokazaniu szeregu możliwych działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce, w szczególności tych angażujących współpracę sektora publicznego z prywatnym. Istotnymi elementami debaty będą m.in. finansowanie projektów ochrony klimatu i środowiska, efektywność energetyczna, kogeneracja oraz OZE.

2. W panelu #CzystyTransport będziemy szukali systemowych rozwiązań dla obniżenia emisji spalin pochodzących z transportu, w szczególności w środowisku miejskim, gdzie takie stężenie jest najwyższe. Tutaj tematyka dotyczyć będzie współdzielonej mobilności, elektromobilność i paliw alternatywnych, stref czystego transportu oraz cyfrowych rozwiązań typu Mobility-as-a-Service (MaaS) jako alternatywie dla posiadania samochodu.

3. W debacie prawnej Forum Liderów PPP przedyskutujemy natomiast przyjęte niedawno zmiany w ustawie o ppp, które wg rządowej Platformy PPP mają uruchomić inwestycje za kilkadziesiąt miliardów złotych.

W imieniu Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji przedstawicieli administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, instytucje finansujące, partnerów prywatnych, a także ekspertów rynku i wszelkie osoby zainteresowane tematyką wydarzenia.

Zasady udziału w konferencji oraz aktualny program dostępne są na stronie konferencji: http://ippp.pl/sup2018/