język angielski język niemiecki

Innowacyjna Gmina 2018


Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji Innowacyjna Gmina, która odbędzie się w dniu 12 czerwca br. w Warszawie. Konferencja poświęcona będzie głównie zagadnieniom efektywności energetycznej i elektromobilności. Wykład dotyczący modernizacji energetycznej infrastruktury komunalnej, z wykorzystaniem partnerstwa publiczno-prywatnego i środków unijnych, wygłosi mec. Rafał Cieślak. Konferencja odbywa się w Centrum Kreatywności Targowa 56, dla którego Kancelaria od kilku miesięcy prowadzi postępowanie PPP na wybór operatora. Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy: https://greenwarsawconferences.org.pl/