język angielski język niemiecki

Kolejny sukces Kancelarii


Kancelaria pozyskała kolejną dotację na utworzenie centrum badawczo-rozwojowego. Projekt dotyczący stworzenia laboratoriów Krajowego Ośrodka Inteligentnych Materiałów Kompozytowych otrzymał ponad 15.000.000 złotych dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Serdecznie zapraszamy do współpracy przy projektach związanych z tworzeniem centrów B+R oraz realizacją prac B+R.