język angielski język niemiecki

Kolejny projekt PPP na Ukrainie

Po sukcesie projektu dotyczącego przygotowania przedsięwzięcia PPP/ESCO, jaki osiągnęliśmy we współpracy z partnerami z Ukrainy i Norwegii, będziemy ponownie doradzać na rzecz Związku Miast Polskich oraz ukraińskiego Stowarzyszenia Miast Efektywnych Energetycznie. Tym razem przedmiotem zamówienia jest opracowanie wytycznych do wdrażania PPP w zakresie efektywności energetycznej z wykorzystaniem ukraińskich przepisów dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego. Do opracowania wytycznych posłużą również polskie i norweskie „dobre praktyki”, które mogą być z powodzeniem przeniesione na rynek ukraiński. Kierownikiem zespołu doradców jest ponownie dr Rafał Cieślak.