język angielski język niemiecki

Modernizacja budynków komunalnych w Sosnowcu w ramach PPP

Miło nam poinformować, że w dniu 27 czerwca br. pomiędzy Miejskim Zakładem Zasobów Lokalowych w Sosnowcu a Zakładami Energetyki Cieplnej S.A. zawarta została umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym pn. „Energomodernizacja budynków na osiedlu Juliusz stanowiących zasób lokalowy Miasta Sosnowiec wraz z wieloletnim zarządzaniem gospodarką cieplną”. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z wieloletnim zarządzaniem gospodarką cieplną i usługami utrzymania technicznego w 23 budynkach komunalnych, obejmujących ponad 570 lokali mieszkalnych oraz obiekt żłobka. Umowę zawarto na okres 9 lat. Wartość umowy wynosi ponad 10 mln zł. Ze strony Kancelarii obsługę prawną dla strony publicznej zapewnili apl. adw. Jakub Kot oraz r.pr. Rafał Cieślak.
.