język angielski język niemiecki

Kolejny wielki sukces - PPP w gminie Wiązowna

1 marca 2017 r. podwarszawska gmina Wiązowna podpisała umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym, której przedmiotem jest systemowa modernizacja obiektów oświatowych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Wybrany partner prywatny – konsorcjum firm Warbud i Siemens – odpowiedzialny będzie za zapewnienie finansowania, wykonanie dokumentacji projektowej, przeprowadzenie robót budowlanych i prac termomodernizacyjnych oraz utrzymanie techniczne obiektów wraz z zarządzaniem gospodarką energetyczną w okresie 15 lat od zakończenia inwestycji. Wartość umowy wynosi blisko 70 mln zł. Co ciekawe, jest to kolejny przykład „hybrydowego” PPP – Wiązowna podpisała już stosowną umowę o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, dotyczącą termomodernizacji części obiektów wchodzących w zakres przedsięwzięcia. Ze strony Kancelarii wsparcie doradcze zapewnione zostało gminie Wiązowna przez mec. Pawła Kuźmę i mec. Rafała Cieślaka.