język angielski język niemiecki

Sukces prawników kancelarii - pierwszy hybrydowy projekt PPP będzie realizowany w Zgierzu

30 stycznia 2017 r. Miasto Zgierz podpisało z firmą Engie Services Sp. z o.o. umowę, której przedmiotem jest kompleksowa termomodernizacja 24 obiektów oświatowych. Wartość wybranej oferty wynosi 56,5 mln zł. Partner prywatny zapewni projektowanie, przeprowadzenie robót budowlanych i prac termomodernizacyjnych, sfinansowanie inwestycji oraz zarządzanie gospodarką energetyczną w zmodernizowanych obiektach. Umowę zawarto na ponad 16 lat, przy czym etap inwestycyjny zakończy się w drugiej połowie 2018 roku. Partner prywatny zagwarantował stronie publicznej osiągnięcie oszczędności w zużyciu energii cieplnej w wysokości 43,5%. Projekt uzyska dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Strategii ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w kwocie ponad 35 mln zł. Projekt Zgierza to pierwsze w kraju przedsięwzięcie PPP, które będzie dofinansowane ze środków UE w okresie programowania 2014-2020.


Nasza kancelaria zapewniła stronie publicznej kompleksową obsługę doradczą, obejmującą wszystkie etapy przygotowania i przeprowadzenia procedury wyboru partnera prywatnego. Proces ten zajął blisko 2 lata. Ze strony kancelarii w jego realizację zaangażowany był zespół pod kierownictwem mec. dr. Rafała Cieślaka, w którego skład weszli: mec. Michał Liżewski, mec. Przemysław Kocielski oraz analityk finansowy Karolina Stań. Zespół wspierany był także przez zewnętrznego doradcę technicznego – audytor Barbarę Kosowską.


Pierwsze relacje prasowe i telewizyjne można zobaczyć tutaj:


https://www.pb.pl/hybrydowe-ppp-za-565-mln-zl-w-zgierzu-853363


https://lodz.tvp.pl/28853911/termomodernizacja-placowek-oswiatowych


Aktualnie nasza kancelaria prowadzi kompleksową obsługę doradczą kilkunastu postępowań PPP (w tym z udziałem środków UE), m.in. w Warszawie, Sopocie, Sosnowcu, Pabianicach, Wiązownie, Pilawie, Ząbkach, Kobyłce, Krynicy-Zdrój, Czernicach Borowych, Karczewie. Przygotowujemy także kolejne ciekawe projekty publiczno-prywatne. Zapraszamy do współpracy!