język angielski język niemiecki

Promocja podręcznika PPP w Ministerstwie Gospodarki

Ukazał się podręcznik „Partnerstwo publiczno-prywatne: od pomysłu do wyboru partnera prywatnego”. Podręcznik opracowany został na zlecenie Ministerstwa Gospodarki przez konsorcjum firm doradczych w składzie: Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz, Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Baker & McKenzie, Crido Taxand, SAFEGE S.A.S. W dniu 8 grudnia br. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki odbędzie się konferencja poświęcona promocji podręcznika. Zapraszamy.