język angielski język niemiecki

Szkoleniem w Szczecinie zakończyliśmy cykl szkoleń skierowany do sektora pozarządowego pt. „Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG. Fundusz dla Organizacji Pozarządowych”. W ramach cyklu odbyło się 5 szkoleń w Krakowie, Warszawie, Gdańsku i Szczecinie. Ogółem w szkoleniach wzięło udział 170 osób. Uczestnikom składamy serdeczne podziękowania i życzymy sukcesów w ubieganiu się o dofinansowanie w ramach FOP.